Home


IBI Hoogkerk is een online antiquariaat waarvan de opbrengst
ten goede komt aan de Stichting Munkacs in Hoogkerk.

    

 

 

Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal.Ieder heeft juist zoveel ijdelheid als hij verstand te weinig heeft.

© Copyright 2004-2019 IBIHOOGKERK.NL | CONTACT | Dastel